๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ะฒัฯƒฯƒโˆ‚ฮนะธg ั”ัƒั” โˆ‚ฯƒยข๐Ÿ‘จ๏ฟฝ on RolePlayer.me - www.roleplayer.me/XxBroodingEyeDoctorX ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ะฒัฯƒฯƒโˆ‚ฮนะธg ั”ัƒั” โˆ‚ฯƒยข๐Ÿ‘จ๏ฟฝ
๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ IF IT'S NOT THE RIGHT ANGLE, IT'S A WRONG ANGLE|FRIENDS VERSE & CROSSOVERS WITHIN REASON|NO DRAMA ZONE OR BULLYING ALLOWED|VERY HAPPILY MARRIED TO & DEEPLY IN LOVE WITH MY VERY BEAUTIFUL WIFE MONICA ANGEL BURKE|EX-FL & NO S&L|PLEASE READ MY BLOG BEFORE ADDING ME|NOT FRANK REAGAN ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ

Male
35 years old
New York, New York
United States

Last Login:
November 23 2023

View: Photos | Blog | Layouts

   Contacting ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ะฒัฯƒฯƒโˆ‚ฮนะธg ั”ัƒั” โˆ‚ฯƒยข๐Ÿ‘จ๏ฟฝ

 RP URL: 
    ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ะฒัฯƒฯƒโˆ‚ฮนะธg ั”ัƒั” โˆ‚ฯƒยข๐Ÿ‘จ๏ฟฝ's Interests
General- - - - - - - - - - - - - - INTERESTS - - - - - - - - - - - - - -b
a
s
i
c
info
Full Name: RICHARD MICHAEL BURKE
Nickname(s): list, names, here
Race | Gender: Caucasian | Female
D.O.B. | P.O.B 00/00/0000 (age) | City, State
Astrology Sign: Aries
Current Residence: Pompano Beach, Florida
Eye Color | Hair Color: Brown | Brown
Likes | Dislikes: likes here | dislikes here
Sexual Orientation: Heterosexual
Relationship Status: Single & ready to mingle
Occupation: drug dealer
Family Members:
Mother's Name (mom)
Father's Name (dad)
Brother's Name (brother)
Sister's Name (sister)
Cousin's Name (cousin)

personality

-

& traits

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

abilities

-

& skills

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


l
o
v
e
status
ANGEL EYES

-

Character name

MONICA ANGEL GELLER-BURKE Sexual Orientation: Heterosexual
First Started Dating: 00/00/0000
Official: 00/00/0000
First Kiss: 00/00/0000 | Where at?
Song Dedication: Song Title - Artist
Lyrics: "Fa-la-la-la"
Love Song(s): Song Title - Artist
Comments: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

     ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ะฒัฯƒฯƒโˆ‚ฮนะธg ั”ัƒั” โˆ‚ฯƒยข๐Ÿ‘จ๏ฟฝ's Details
Here for:Networking, Friends,
Orientation: Straight
Hometown:New York City
Body type:Athletic
Ethnicity:White/Caucasian
Religion:I will let you know . . .
Education:College graduate
Occupation:Eye Doctor
Height:6"4'
Characters: ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ Dr. Richard Michael ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธM&L Monica Angel ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธBurke ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ
Verses: Friends, Er, Fbi Most Wanted, Grizzly Adams, Blue Bloods, Three's Company, and Murder She Wrote
Playbys: ๐Ÿ”ฅ Tom Selleck ๐Ÿ”ฅ
Length: Multi Para, One Liner, Para, Semi
Genre: Comedy, Crime, Crossover, Horror, Movie, Television,
Status: Married
Member Since:November 19, 2023
 Make A RolePlayer Account!
  Start roleplaying with members like ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ะฒัฯƒฯƒโˆ‚ฮนะธg ั”ัƒั” โˆ‚ฯƒยข๐Ÿ‘จ๏ฟฝ!
  First Name:
  Last Name:
  Email:
  Password:

๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ะฒัฯƒฯƒโˆ‚ฮนะธg ั”ัƒั” โˆ‚ฯƒยข๐Ÿ‘จ๏ฟฝ's Latest Blog Posts  [Subscribe to this Blog]

๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ Brooding Eye Doctor's Rules ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ  (view more)

[View All Blog Posts]

   ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ะฒัฯƒฯƒโˆ‚ฮนะธg ั”ัƒั” โˆ‚ฯƒยข๐Ÿ‘จ๏ฟฝ's Blurbs
About me:
- - - - - - - - - - - - - - ABOUT ME - - - - - - - - - - - - - -
Who I'd like to meet:
- - - - - - - - - - - - - - LIKE TO MEET - - - - - - - - - - - - - -


header one

-

leave a short statement here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

header one

-

leave a short statement here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


header one

-

leave a short statement here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

header one

-

leave a short statement here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

    More Roleplayers
๐ก๐ž๐ซ ๐ฅ๐š๐๐ฒ๐ฌ๐ก๐ข๐ฉ.

ส€แดœษด/แด€แดกแด€ส

Katherine Petrova

ส™สŸษชss. โœจ

๐™‰๐™Š๐™ ๐™‡๐™„๐™†๐™€๐™‡๐™”.

/ ๐‡๐€๐•๐„ ๐Œ๐„๐‘๐‚๐˜

Joแฅฃแฅฃแƒง sฯแฅฒrks

Aliysa.

Roxanne

bastion.

false hope.

หขแดทสธ๐…๐€๐“๐‡๐„๐‘.

๐‘ฝ๐‘ฌ๐‘ต๐‘ฌ๐‘ญ๐‘ฐ๐‘ช๐‘ฐ๐‘ผ๐‘ด.

Eliseo

Lixi

K.Becksโ„ข

๐˜‰๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ ๐˜‰๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌโ„ข

โฅ ๐‡๐„๐€๐‘๐’๐€๐˜

โ„๐•–๐••๐•™๐•–๐•’๐•• ๐•Ž๐•š๐•ฅ๐•”๐•™

Adina

LATINA RESILIENCE

Songstress

Cassandra

แด€ส€แด€ษดษชแด›แด€.

*๐–๐ˆ๐‹๐ƒ๐…๐ˆ๐‘๐„.

โ„“ฮนโ„“ฮนฮฑ ฯƒf ั‚ะฝั” ะธฮนโ„“ั”๐Ÿชท

ฦŠฮฑัะบั”ฮทั”ษ— ฦั”ฮฑฯ…ั‚ัƒ.

๐’๐š๐ฏ.

Chemical Hearts

แด„ส€ษชแดsแดษด ๐’๐Š๐ˆ๐„๐’.

Evilicious Goddess

๐‡๐„๐‘๐‚๐”๐‹๐„๐’,

American Sonโ„ข๏ธ

Femboy

๐—ป๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜ ๐—ด๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐˜†;

๐•ฒ๐–”๐–™๐–๐–†๐–’'๐–˜ ๐•ณ๐–”๐–•๐–Š

๐–ฉ๐—ˆ๐—ƒ๐—ˆ (๐—Œ๐—‚๐—‡๐—€๐–พ๐—‹/๐–บ๏ฟฝ

Murphy Claire

Science / Magic

Corvina Hope Cassadine [15][T]
๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ะฒัฯƒฯƒโˆ‚ฮนะธg ั”ัƒั” โˆ‚ฯƒยข๐Ÿ‘จ๏ฟฝ's Friends Comments
Displaying 0 of 0 Comments (View All | Add Comment)
Add Comment© 2023 RolePlayer.me. All Rights Reserved.