๐Ÿ‘‘ สœแดสŸสŸแดแดก's แด‹ษชษดษข ๐Ÿ‘‘ on RolePlayer.me - www.roleplayer.me/1804211 ๐Ÿ‘‘ สœแดสŸสŸแดแดก's แด‹ษชษดษข ๐Ÿ‘‘
๐Ÿ‘‘ NO AMBER HEARD FACE CLAIMS|VERY HAPPILY MARRIED TO & IN LOVE WITH MY VERY BEAUTIFUL WIFE BERENGE KAYE CRANE|EX-FL & NO S&L|PROUD MEMBER OF OUR FAMILY & ALLIES RPG|PLEASE READ MY BLOG BEFORE ADDING ME ๐Ÿ‘‘

Male
36 years old
Oxfordshire, England
United Kingdom

Last Login:
August 09 2022

View: Photos | Blog | Layouts

   Contacting ๐Ÿ‘‘ สœแดสŸสŸแดแดก's แด‹ษชษดษข ๐Ÿ‘‘

 RP URL: 
    ๐Ÿ‘‘ สœแดสŸสŸแดแดก's แด‹ษชษดษข ๐Ÿ‘‘'s Interests
GeneralINTERESTS ================================================================================


Full Name: ICHABOD RAYMOND CRANE Pronunciation: (Self explanatory) Nickname/Alias: (Does your character have a pet name, fake identity, or any other thing they like to go by? Put it here.) Meaning: ([Ex: Emily means "admiring" and William means "protector"] If you aren't sure your character's name has a meaning look it up, I'm sure you'll find something. If it's a fantasy name you made yourself, give it a meaning.) Origin: (How did you come up with your character's name?) Title: (Do have a title along with their name? [Ex: Sir, Captain, Ms.]) Pet Name: (What do other people call your character? [kid, squirt, babe, ect] May be insulting, endearing, or a combination of both. May have more than one, if other characters call them different things. ID Number: (A number that may also be used to identify your character, such as tournaments and prison settings) Signature: (What is their handwriting like?) Gender: (Self explanatory) Gender Role: (Does your character generally act more feminine or masculine?) Orientation: (Ex: Straight, Bisexual, Homosexual) Real Age: (How old your character is in years) Age Appearance: (How old does your character look? This is mostly for immortal creatures such as deities, but can be used with anybody. [if someone looks older or younger than their age) Birthday: (Self explanatory) Deathday: (May not have one yet) Birthplace: (Where was your character born?) Astrological Sign: (Western) Zodiac Sign: (Eastern) Species: (Human, animal, or a fantasy race) Ethnicity: (Self Explanatory) Blood Type: (Self explanatory) Preferred Hand: (Right handed, left handed, or ambidextrous?) Facial Type: (Ex: Oval, heart, square, round) Eye Color: (Self explanatory) Hair Color: (Self Explanatory) Hairstyle: (Self explanatory) Skin Tone: (Self Explanatory) Complexion: (Self explanatory) Makeup (If any) Body Type (Endomorph, Ectomorph, Mesomorph, or somewhere in between?) Build (Long legs, chubby cheeks, or muscular arms?) Height (In inches) Weight (In pounds) Cup Size (Self explanatory) Facial Hair (If applicable) Shoe Size (Self Explanatory) Birthmarks/scars (Self explanatory) Distinguishing Features (Something unique that stands out) Health (How healthy is your character?) Energy (How much energy does your character have on a daily basis?) Memory (How well does your character remember things, and what do they remember?) Senses (Are any of your character's senses better or worse than others?) Allergies (Self Explanatory. May be optional.) Handicaps ([Ex: A limp, deafness, missing an eye] May be optional.) Medication (What meds do your character take, if any?) Phobias (Things that simply terrify your character. May be trivial or debilitating. Try to have at least one.) Addictions (Drugs, alcohol, gambling, or bad teen romance) Mental Disorders ([Ex: Depression, Bipolar Disorder, Paranoia.] May be optional.)


title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Groups:

     ๐Ÿ‘‘ สœแดสŸสŸแดแดก's แด‹ษชษดษข ๐Ÿ‘‘'s Details
Here for:Networking, Friends,
Orientation: Straight
Body type:Athletic
Ethnicity:White/Caucasian
Religion:I will let you know . . .
Education:College graduate
Height:5"10'
Characters: ๐ŸŽ Ichabod Raymond (M&L Berenge Kaye) ๐ŸŽ Crane ๐ŸŽ
Verses: Sleepy Hollow, Horror, Movies, TV, N.O.E.S., & Ex-Crossovers
Playbys: ๐Ÿ‘‘ King Depp ๐Ÿ‘‘
Length: One Liner, Para, Semi
Genre: Crime, Crossover, Horror, Movie, Supernatural, Television,
Status: Married
Member Since:August 04, 2022
 Make A RolePlayer Account!
  Start roleplaying with members like ๐Ÿ‘‘ สœแดสŸสŸแดแดก's แด‹ษชษดษข ๐Ÿ‘‘!
  First Name:
  Last Name:
  Email:
  Password:

๐Ÿ‘‘ สœแดสŸสŸแดแดก's แด‹ษชษดษข ๐Ÿ‘‘'s Latest Blog Post  [Subscribe to this Blog]

๐Ÿ‘‘ Hollow King's Rules ๐Ÿ‘‘  (view more)

[View All Blog Posts]

   ๐Ÿ‘‘ สœแดสŸสŸแดแดก's แด‹ษชษดษข ๐Ÿ‘‘'s Blurbs
About me:
ABOUT ME ======================================================================================
Who I'd like to meet:
LIKE TO MEET ==========================================================================

ICHABOD
RAYMOND CRANE


I met up with an acrobat in Brooklyn or some place like that
With life and taxis flying past we tore that dance hall down
Pocket change and subway cars, our big ideas filled empty bars


X ambitious X sly X brave X confident X introverted X honest X smart X

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.


I met up with an acrobat in Brooklyn or some place like that
With life and taxis flying past we tore that dance hall down
Pocket change and subway cars, our big ideas filled empty bars

love life

Status VERY HAPPILY MARRIED---
Whom BERENGE KAYE KRUEGER-CRANE
Dated 00/00/0000
Engaged 00/00/0000
Married 00/00/0000
Children Name (age). Name (age). Name (age).
Our Song(s) Song by artist. Song by artist. Song by artist.

Comments Ut a pellentesque ipsum. Phasellus volutpat, magna ac laoreet tristique, mi purus finibus ipsum, non pharetra magna turpis at nisl. Donec eget lacus hendrerit, congue purus scelerisque, bibendum orci. Vivamus non justo felis. Suspendisse augue lectus, vehicula at nulla eget, fermentum placerat magna. Nunc luctus purus ut lorem lobortis condimentum. Nam bibendum volutpat elit, et efficitur dolor malesuada eu.

Pellentesque accumsan, eros ac ultricies vehicula, enim orci hendrerit quam, at porttitor leo odio sit amet libero. Sed porta sem eu metus malesuada hendrerit. Sed at sapien ac diam vestibulum ultrices. In eget commodo lacus. Maecenas sed nisl quam. Donec pulvinar, nisi non rutrum cursus, nisl mauris luctus diam, eget eleifend nunc massa ut dolor. Nunc consequat fringilla massa, vel consequat ex interdum et. Pellentesque risus neque, tincidunt vitae sodales a, placerat eu ex.I met up with an acrobat in Brooklyn or some place like that
With life and taxis flying past we tore that dance hall down
Pocket change and subway cars, our big ideas filled empty bars


    More Roleplayers
Finley Valdez

Brandi

๐•ฎ๐–†๐–“๐–™๐–†๐–—๐–Š๐–‘๐–‘๐–†

Jon

Baja Danvers

โ„ฌ๐‘’๐“ƒ๐‘’๐’น๐’พ๐’ธ๐“‰ [๐’žโ„ฌโ„ฐ]

bitter harvest.

โฒคโฒโฒŸsโฒ‰โฒ› โฒขrโฒŸโฒฃโฒโฒ‰โฒฅโฒฉ

Fairest Royal

OPEN

justin Bieber S&L

HAYWIRE.

Carmen

painstaking

dynaั•ั‚y

โ๐‡๐„๐€๐“๐–๐€๐•๐„.

Dr Daniel Jackson

แด˜สœแดแด‡ษดษชx [๐˜ฅ ๐˜ฐ ๐˜ธ ๐˜ฏ]

โš˜โค ึ†ีกษ›ษ›ีผษ›ส'ึ† ีฆสŠษ›ษ›ีผ โคโš˜

Allison.

Mariั” Aฮทtoiฮทั”ttั”

Teanna Trump

โ€”Holy Diver.

Dawson.

๐“’สŸแด๊œฑแด‡๊œฑแด› แด›แด ๐“—แด‡แด€แด แด‡ษด

ยซ๐š› ๐šž ๐š— ๐šยป

ั•ะฝฮนfั‚ั”ัยฉ;

โ™กใ€ŠSWEET & SOURใ€‹โ˜†

OPEN

Calamity

๐–•๐–‘๐–†๐–™๐–‹๐–”๐–—๐–’

แ•ผ๊™†แ’แ—ฃแ™…ะšแ™“แ™ƒ

Premade RP Characters

แžแŽฅแž แ’แŽฅแŽ แŽฌแ’โ

๐™ผ๐™ฐ๐™ณ๐™ณ๐šˆ,

Hollywood Champion

Malu Trevejoโ„ข๏ธ

๐ƒ๐€๐๐†๐„๐‘ ๐‹๐ˆ๐๐„ใ€‚

โญ‘โ‹†.Sแด˜แด€ส€แด‹สŸแด‡s.โ‹†โญ‘

๐™™๐™ช๐™ข๐™— ๐™ก๐™ช๐™˜๐™ .
๐Ÿ‘‘ สœแดสŸสŸแดแดก's แด‹ษชษดษข ๐Ÿ‘‘'s Friends Comments
Displaying 0 of 0 Comments (View All | Add Comment)
Add Comment© 2022 RolePlayer.me. All Rights Reserved.