โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘œ๐’น โ„›๐‘’๐’พ๐‘”๐“ƒ on RolePlayer.me - www.roleplayer.me/bloodreign โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘œ๐’น โ„›๐‘’๐’พ๐‘”๐“ƒ

Other
25 years old

Last Login:
November 21 2021

View: Photos | Blog | Layouts

   Contacting โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘œ๐’น โ„›๐‘’๐’พ๐‘”๐“ƒ

 RP URL: 
    โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘œ๐’น โ„›๐‘’๐’พ๐‘”๐“ƒ's Interests
General
H C M P B F A D
Storyline

Hope Mikaelson is centimeters away from becoming a fully activated Tribrid and now the entire TVD Universe, living and dead, is coming back together to stop or support her. Which side are you on?

Mystic Falls is on the verge of being the supernatural hotbed it was before Hope was born.

How will they respond? How will the pack of newcomers who attend the Salvatore School handle whatever may come? How will the school's presence factor into the supernatural beacon being on Mystic Falls again?

RPG Updates
10-22-2021 RPG Created
10-22-2021 Hope Closed
10-23-2021 Catriona Joined
10-25-2021 Landon Closed
10-27-2021 Rory Joined
11-03-2021 Stefan Closed
11-03-2021 Caroline Closed
00-00-2014 Etc...
00-00-2014 Etc...
00-00-2014 Etc...
Welcome!

We are an equal opportunity TVD based writing group that expands to all three shows, where the only limits here are your imagination. We offer a safe space to write, explore your chosen character, develop and dive deeper than the were originally written. We welcome original characters, AU canon and novel based storylines. Surrender to the story without boundaries or judgment and let the blood reign.

Hope Mikaelson

Hope Mikaelson wasn't supposed to exist. She was born from what was thought to be impossible odds and then defied nature itself when she was the first ever Tribrid; a combination of three species at equally. Hope thinks the universe has been trying to kill her since before she was born and therefore makes her a mistake, but we find out who we really are when we are challenged, pushed even threatened. One thing is clear, Hope, like her family, is a survivor and doesn't go down quietly, even as a small infant. The daughter of the Original Hybrid and an Alpha werewolf Queen, at eighteen Hope proves every day why she is built to survive against all odds.

Stefan Salvatore

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Caroline Forbes

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Moderator 4 Name

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Music
Movies
All Roles
Character Name 1
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 2
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 3
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 4
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Most Wanted Roles
Character Name 1
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 2
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 3
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 4
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Television
This is an extra roles page. As some rpgs divide roles into different sections (by species, house, affiliation/faction, etc.), I've included a second page. If you want a THIRD page for roles, contact me for instructions. If you opt NOT to use this section, delete the contents and then delete the LINK to this page () from Like to Meet.
Additional Roles
Character Name 1
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 2
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 3
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 4
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Additional Roles
Character Name 1
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 2
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 3
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Character Name 4
Playby: Playby Name (Negotiable? Non-negotiable?)
Availability: Open? Closed?
Other Info: Specify species, group/faction affiliation, etc. for the character here.

Brief bio Here. Remember that you have a text/character limit imposed by RPER.ME for each section in Interests, etc. Keep the bio as brief as possible if you have a large number of roles.

Books
Title Title

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Bold Italic Emphasize Underline strike strong

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Heroes
Title Title

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Bold Italic Emphasize Underline strike strong

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Groups: Blood Reign,

     โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘œ๐’น โ„›๐‘’๐’พ๐‘”๐“ƒ's Details
Verses: The Vampire Diaries, The Originals, Legacies
Length: Multi Para, Novella
Genre: Drama, Fantasy, Heroes/Villains, Romance, Science Fiction, Supernatural,
Member Since:October 22, 2021 Make A RolePlayer Account!
  Start roleplaying with members like โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘œ๐’น โ„›๐‘’๐’พ๐‘”๐“ƒ!
  First Name:
  Last Name:
  Email:
  Password:

โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘œ๐’น โ„›๐‘’๐’พ๐‘”๐“ƒ's Latest Blog Post  [Subscribe to this Blog]

Admin Audition  (view more)

Audition  (view more)

Blood Reign Guidelines  (view more)

[View All Blog Posts]

   โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘œ๐’น โ„›๐‘’๐’พ๐‘”๐“ƒ's Blurbs
About me:
Who I'd like to meet:

    More Roleplayers
Lady Guinevere

Astrid.

สŸแด€ส€ษขแด‡ส€ แด›สœแด‡ษด สŸษช๊œฐแด‡

sea sovereign.

Victor

Alyssa.

Stefan Salvatore

ฮฝฮนฯ‡ั”ฮท

๐‡๐Ž๐๐๐„๐‘, ๐€๐๐†๐ˆ๐„.

๐Œ๐š๐๐ฌ.

Rachel Collins

๐’“๐’‚๐’ˆ๐’† ๐’Š๐’”๐’”๐’–๐’†๐’”

*(LOS Baroness)* Katrina DLV (T)

๐Ÿ˜ผFierce Kitty {Catwoman}๐Ÿพ

๐‘€๐’ฅ

Amazon Barbarian

แด„ แด สŸ ษช ษด.

๐’ฎ๐‘’๐“‰๐’ฝ ๐’ฏ&โ„’ ๐’ฉ๐‘œ๐’ถ๐’ฝ

Gun's & Pun's

๐’๐Ž๐”๐‹๐’๐‡๐ˆ๐๐„.

Tester

ParaBellum

Aria

Kathleen "Kat" Faust

(S.D.)-Princess Erica Eichberg

โ„Œ๐”ฒ๐”ฐ๐”ฐ๐”ฉ๐”ข.

๐Ÿ”ฅ Flames & Chaos๐Ÿ”ฅ

๐’๐‚๐‘๐„๐€๐Œ ๐๐”๐„๐„๐.

แถ สณโฑแตสฐแต—๐๐ข๐ ๐ก๐ญ

(^โ–ฝ^) โฑ ล‚โ‚ฒโฑงโ‚ฎ โ‚ฎโฑงษ„โ‚ฆฤษ†โฑค โ‚ฃโ‚ณ๏ฟ

โˆ€NลฆEBELLUM

Queen Elsa

Chloe.

Mocha Latte

โ„“รฎโœžโœžโ„“ฦŽฦงโœž แ”รธโ„“ฦ’

Lana (๏ฝกโ€ขฬ€แด—-)โœง

VENOM.

Hᴜɴᴛᴇʀ.

Crooked Paradox

Drew.
โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘œ๐’น โ„›๐‘’๐’พ๐‘”๐“ƒ's Friends Comments
Displaying 2 of 2 Comments (View All | Add Comment)
Elena

Oct 25th 2021 - 5:20 PM


Where do I read the rules and guildlinesย 
Elena

Oct 25th 2021 - 3:08 PM


How do I auditionย 
Add Comment© 2021 RolePlayer.me. All Rights Reserved.