--𝐇ealer's 𝐓ouch on RolePlayer.me - www.roleplayer.me/1580011 --𝐇ealer's 𝐓ouch
“I know I'm alive enough to stand my ground.” Literate | Selective | ϟ Potter Verse (Trio Era & 1st Wizarding War) | Multi-Para to Novella | Multi-LI | Crossover Friendly

Female
23 years old

United Kingdom

Last Login:
July 13 2020

View: Photos | Blog | Layouts

   Contacting --𝐇ealer's 𝐓ouch

 RP URL: 
   --𝐇ealer's 𝐓ouch's Albums
Jordan & Eleanor  (3  photos)
Titanic/Harry Potter crossover. "‘Cause I've heard the sound of the ancient hymns I've felt the chills of the cool, cool wind I've tasted the sweet before Been lost in the beautiful The powerful mystery of the invisible."
View All Albums

    --𝐇ealer's 𝐓ouch's Interests
General
The above table code must remain at the top. FULL tables below can be rearranged.
Literate Writer
Selective
Potter Verse
Multi-Para to Novella
Multi-LI
Adores Crossovers
Blessed with the --𝐇ealer's 𝐓ouch
Full Name: Eleanor Moody
Nicknames: Puppet (by her parents)
Aliases: Elle
Best Known For: Being Mad-Eye Moody's niece
Date Of Birth: 13th of July, 1972
Place Of Birth: The highlands of Scotland
Ethnicity: Caucasian
Nationality: Scottish and Belgian
Hair Color: Blonde
Eye Color: Blue
Height: 5 ft 3 in or 160 cm
Body Type: Slim
Personality Introverted, adventurous, sometimes literally 'moody', daring, dutiful, loyal, good-natured, kind, honest, independent, passionate, sensitive, emotional, sympathetic, impatient, insecure, dreamy, stubborn
Weaknesses Suffered a trauma in childhood which still leaves its traces in her adult life.
Strengths Is a talented Healer (knows a lot of healing spells and potions)
Preferred Hand Right hand
Parents: Oswald Moody (father), Ariana Moody (mother)
Sister(S): None
Brother(S): None
Sexual Orientation: Bisexual
Occupation: Healer at Hogwarts School as Madam Pomfrey's protégé (1993-1995), Healer at St Mungo's Hospital for Magical Maladies and Injuries (1991-present)
Education: Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (1983-1991)
Hogwarts House: Gryffindor
Blood Status:Half-Blood (father is a pure-blood wizard, mother's a muggle)
Patronus Form: Lynx
Boggart:Barty Crouch Jr.
Loyalty:The Order of The Phoenix, Dumbledore.
Weapons Wand, small dagger
You captured me within your light...
Music
The above table code must remain at the top. FULL tables below can be rearranged.
Eleanor Moody

Birth & Early Childhood (1972-1981):

Eleanor was born to Ariana (muggle) and Oswald Moody (squib) on the 13th of July, 1972, in Scotland. As Oswald is the brother of auror Alastor 'Mad-Eye' Moody, this made little Eleanor niece of the latter, and henceforth from her birth, the closest to a daughter Mad-Eye ever had.

Already at quite a young age Eleanor had a strong bond with her uncle. In later years this did not change. When she was old enough to understand, Eleanor figured the truth about his so called 'madness', and she knew better than to believe the rumors about her uncle losing his wits. In fact, she knew her uncle to be different from what people told her. It was she who was more in his presence than anyone else, anyway. Yes, he was funny about always being very cautious (you know the "constant vigilance" and stuff), but what would you expect if more then half the prisoners in Azkaban have been put there by you and you know one of them might try taking revenge one day? There you go.

Over the years Mad-Eye shared a lot of his stories with Eleanor about capturing Dark wizards. And Eleanor was always eager to listen. She admires him greatly for being an auror. However, it was not the career path she ever dared to take herself. Eleanor is quite the sensitive type. She is also too good-natured to be an auror. That is why, when the time is there to decide, she chooses to become a Healer instead.

The early years of her childhood were mostly as pleasant as they should be. The only thing she lacked was time with her parents, whom often were abroad and had little time to spare due to their busy jobs. It was because of this she often stayed at uncle Moody's house, which was not far away from where she lived with her parents in Scotland. It sometimes happened though she went with her mom and dad to Belgium. That is where her mother was born. Eleanor has family there of course, but she did not see them often and didn't know them well. Later in her life she would get estranged from that part of the family. But it was not because of her parents, because they kept going back and forth from Belgium to Scotland. It must have been because Eleanor lost interest. She never felt close with them anyway. It is believed she finds it hard to keep in touch with people whom she doesn't feel any connection with.The Dark Befalling ─ What Barty Crouch Jr. Did (1981):

At the tender age of nine, the life Eleanor knew was about to make a drastic change for the worst.

It happened on an evening in August. The day had been hot, too hot for little Eleanor. She had shut herself inside all day, fatigued of the heat. However, once the sun was making its descend, Ariana told her daughter to go outside for a little while to take some fresh air. Ariana stayed inside as she was busy writing letters for work. Eleanor had wondered for a short moment why her mother was always so busy, even in the evenings, but she did what she was told and went outside.

Ariana meanwhile kept an eye on her daughter, whom was playing with the dog in the garden then. Unfortunately, Ariana hadn't been paying enough attention to Eleanor. For she hadn't seen Barty Crouch Jr. lure her little daughter into the forest which was at the edge of their property. It was also unfortunate that Ariana didn't notice the dog barking, for it was a very old exhausted dog with a low and hoarse voice. It was later known Barty disapparated with Eleanor once she was out of sight of the house with him. He brought her to the old Riddle House, which was abandoned and in disrepair. There Barty raped her and left her there once he had satisfied his needs.

In the meantime, Ariana had noticed her daughter was not in sight anymore. Concerned she had ran outside and called her daughter's name. There of course came no answer. Hysterical Ariana send an immediate owl to her Husband Oswald, who was not at home at the time, and to Alastor Moody, explaining what had happened. Both men made their way there immediately and together they made up a plan to track Eleanor down. Alastor used a tracking spell on a hair ribbon that had fallen out of Eleanor's hair during her playtime with the dog. It was impossible to apparate to the place Eleanor was taken to, for they had never been there.

It took them most of the night to discover her whereabouts as they followed the hovering ribbon in the dark. In the end they found themselves in the Riddle House, where Eleanor was hiding in the corner of the kitchen. The men soon brought her back home safely. But Eleanor had been traumatized and had become silent for the most part. Although they get out of her, on that same night, with the help of a truth serum, what exactly had happened to her.

The truth horrified Ariana, and angered not only Oswald, but Alastor as well. The latter didn't show it much though. But he knew what must be done. Even though he was recently retired, Alastor went to the Ministry of Magic immediately. There he retold what his niece had told him. Hearings followed in the next few days while Aurors tried to hunt Barty down. They succeeded in this. And soon they discovered what was done to Eleanor had not been the only crime he had committed. As you know, he tortured the Longbottom's to insanity. The truth about him being a Death Eater too came out once he was captured, and he was send to Azkaban.

After what had transpired, Eleanor never was the same girl again. She didn't talk much anymore for years and became a closed person. No one knew the feeling she was experiencing inside, what was happening inside her brain. She got therapy which helped her for a part. But once traumatized, she would sadly forever remain so. I don't have to tell you the Moody's where relieved when it was said Barty died in Azkaban. If only they knew THAT was far from the truth.

When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see No I won't be afraid. Oh, I won't be afraid Just as long as you stand, stand by me
Years at Hogwarts (1983-1991):

(Coming soon.)Working at Hogwarts as Madam Pomfrey's protégé (1993-1995):

(Coming soon.)Mad-Eye Kidnapped (1995):

(Coming soon.)Facing the past ─ Barty's Return (1995):

(Coming soon.)Present ─ Joining The Order of The Phoenix (1995-1996):

(Coming Soon.)
Movies
The above table code must remain at the top. FULL tables below can be rearranged.
What you didn't know about Eleanor - Fun Facts

» Eleanor is a terrible liar.

» Her favorite drink is apple-juice, while her favorite food is home-made mac & cheese.

» Doesn't know how to drive.

» Loves reading books.

» Has trouble sleeping because of her trauma.

» A few of her favorite musical artists are The Weird Sisters, and Muggle artists such as Bon Jovi, Alice Cooper and Michael Jackson.

» Is very sensitive to alcohol.

» Is a daydreamer.

» Often wears a perfume that's scented lavender.

» Is a night owl.

» Knows a bit of Muggle technology because of her mother.

» Lives at her uncle's from the moment she started at Hogwarts (and still lives with him in her adult years).

» She is an only child.

» Has the INFJ (also known as The Advocate) personality type.

» Has a weakness for older men.

» Her mother is a Belgian (Flemish) muggle. This makes Eleanor half Scottish, half Belgian/Flemish.

» Before starting her studies at Hogwarts, she traveled a lot with her parents from the UK to Belgium, and back. Her parents still do this 'till this day, wherefore Eleanor began living with her uncle at the age of eleven most of the time.

» English is her mother-tongue, but besides this language she can also speak Dutch very well.

» She was born in Scotland, where her parents own a piece of land. Her uncle is also Scottish.

» Her uncle, Alastor Mad-Eye Moody, is very protective of her. Mostly because she was sexually assaulted at a very young age.

» Dislikes smoking.

» A few of her lesser known talents are dueling and cooking.

» Since the age of 15, she is often spotted wearing all black, or all white. This also remains so in her adult years.

» On a daily basis Eleanor takes a few drops of the 'Draught of Peace' potion. She adds the drops in her morning drink. Due to her trauma she still suffers from a lot of anxiety. Not only in her late teens, but in her adulthood as well. This potion calms her, and is like an anti-depressant to her. Most times she makes it herself since she is advanced in potion making. However, this potion might be an addiction to her. She feels she can't start a day without taking it.

» Her best friends from childhood are 'Becky White' and 'Lenora Morris' (you can find information on them on the right of this page). The three of them remain to be friends 'till this day.

» Eleanor is the spitting image of her mother Ariana.

» When at Hogwarts, she sometimes wandered alone around the castle at night. This helped her to be able to do something when she couldn't sleep. Now and then she got caught, of course. But it was the only reason for her detentions.

» Her natural hair color is dirty blonde. But she sometimes colors it lighter or very light blonde, or puts some different colors in her hair (mostly pink and purple).

» Sometimes wears a hoop nose ring in the columella part of her nose.

NPC's in Eleanor's life

Becky White - Best Friend

Face Claim: Melissa Bonny.

Info coming soon.

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem

ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit

euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Lenora Morris - Best Friend

Face Claim: Zora C o c k.

Info coming soon.

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem

ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit

euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Dale Bingly - Friend

Face Claim: Ronnie Romero

Info coming soon.

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem

ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit

euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Featured Drabble/Writing Sample: "What Barty Did."

WARNING! This post includes child abuse, rape and sexual content.


1981 - Riddle House

He was hurting her, in a horrible way. With her hands pressed against the cold hard floor, Eleanor tried to think about something else than the pain. Merely moments before she had ceased screaming. There was no need to continue on with it. No one could hear her anyway, Barty had made sure of it. Silent tears dripped from her eyes down to the floor. Her breathing was uneven, not only because of the pain she was enduring, but also from the heavy screaming and crying she had done. Gasps slipped past her lips now and then as he jerked on her body harshly to penetrate her deeper. His filthy hands were holding her tightly around the waist from the back, his weight pushing her down. There was no way she knew she could stop him. The only thing she could do is wish the moment to be over quickly. 

She hated he was doing this to her, although she did not understand exactly what he was doing. But he seemed to enjoy it very much. It almost made her gag. Soon a shivering moan escaped him and he stopped moving. Yet he didn’t remove his hand or the weight he pressed her down with. In the next seconds she wondered anxiously what was to happen next. Her behind was aching severely, and her heart was pumping like a maniac. Then, without she saw it coming, he pulled harshly on her long blonde hair so her head was level with his. She let out a shriek of pain and fear. He was sitting on his knees, his strong torso pressing in her small back. His alcohol tainted breath touched her cheek. She supressed a shudder and closed her eyes, trying to look the other way. But he grasped her chin with his other hand, so she couldn’t do so. 

“This will be our little secret, Elle.” Her nickname rolled slowly from his tongue. He seemed to find it pleasant to say it. “You will not tell a soul. If you do, I’ll promise you now I can do much worse things than this.” He gave her a harsh shove as he released her so she once again found herself on the cold floor. She was relieved however; His hands weren’t touching her any longer. 

“Goodbye for now, dear.” He disapparated, leaving her with those last words. 

Silence fell all around her. For once it creeped her out. Most times she liked the quiet and being alone. It calmed her mind. This time however she wished it was otherwise. Slowly she crawled towards a corner of the room, which was a sort of kitchen in disrepair she noticed now. There in that corner she sat down and curled herself up in a ball, rocking back and forth. What was she going to do now? She had no idea where she was or how to get back home. She was just a little girl of 9 years old, inexperienced in any magic at all. Her behind kept aching so she decided to lay down, not having a care in the world that the floor was quite uncomfortable. It seemed she was done with crying. No more tears escaped her blue eyes. 

Hours passed by without her knowing. Maybe she laid there for days. She did not know. In the end she fell asleep. 

She awoke because of loud voices coming from outside. She just could make it what was said as she blinked with her eyes the sleep away. There was no telling if it was day or night. The windows were boarded up. 

“You are out of your mind, Alastor. Do you realize what house this is?” 

“I bloody well do, brother. She is in there, I tell you. The tracking spell doesn't lie.” This was unmistakably the growling voice of her uncle Alastor Moody. The famous Auror. 

“Well, let’s get inside before the Muggle (Frank Bryce) notices our presence.” 

Their voices fell silent, but she could hear them enter the house and walking through its dusty old and dark corridors and rooms. Occasionally hearing the faint thud of her uncle’s fake wooden leg. She didn’t move from her spot. She was frightened still, and very traumatized. At the moment she was thinking she was still dreaming. Surely this could not be real? 

“By Merlin’s beard, she’s in here! In the kitchen!” The voice sounded suddenly so close-by that it made Eleanor look up, although slowly. 

“Eleanor,” said the voice. She felt the person’s hand touch her face gently, caressing back her hair. “Are you alright?” 

She looked into her father’s eyes. “Papa?” She asked softly, surprised. 

“Yes, it’s me, puppet. We are going to take you home.” 

Alastor appeared behind him. Eleanor noticed he had lost an eye. Once again, he had lost a part of his body because of the Death Eaters. Her uncle could tell by the expression on her face what she was thinking. 

“Don’t worry, Eleanor, I’ve found a replacement. Just need to figure out how to use the damn thing.” Obviously, he was talking about the magical eye which would later give his famous nickname ‘Mad-Eye’. “Let’s get her out of here Oswald, before anyone else notices we’re here.” 

Oswald, her father, picked her up in his arms carefully. With the three of them they disapparated and apparated in front of a house somewhere situated in the Scottish Highlands. The house was owned by Eleanor’s father and it was here she lived with her parents most of the time. There was not another house in sight. The place was not small, but not really large either. It was large enough for the Moody family, which consisted of two adults and a child if you did not count Alastor Moody. For he had a place of his own. 

The front door banged upon before they could have made their way inside. A woman stood there. Ariana Moody. She was the spitting image of her daughter Eleanor. She started crying loudly out of relief as she saw her little daughter in her husband's arms. They had found her. 

They brought Eleanor up to her bedroom and laid her down in her bed. The rays of the sun shone brightly through the window, but Alastor closed the curtains partly. 

“We must hear her out before we leave her to rest.” he said as he turned towards the other two adults, who were both standing by Eleanor’s bed and making her as comfortable as possible. 

“That can wait, surely, Alastor?” Ariana said immediately, frowning at him as she dapped her eyes with a handkerchief. 

“It’s still fresh in her mind. If we wait any longer, she might forget important details. We must hear her out now,” he said once again with his growly voice. 

“Alastor’s right,” said Oswald. 

Ariana couldn’t believe what she was hearing from her husband’s mouth. “But can’t you see she is traumatized?” She grew angry now, making her hands into fists as she still held her handkerchief in one of them. 

“Calm yourself, Ariana. It’s for Eleanor’s own good. We must understand what has happened.” Moody took out his wand, waved with it, and three chairs appeared by Eleanor’s bed. “I suggest you sit.” And he moved to the chair closest to him to sit down himself. He grunted softly since his fake leg hurt him a bit as he moved in a different position. 

The other two adults did the same. Ariana took hold of Eleanor’s hand. The latter was sitting and staring with glazy eyes at the wall. 

“Elle, little puppet? Can you hear me?” 

Eleanor turned her head to look at her mother. This time her face didn’t show any emotion. This concerned Ariana. However, when she spoke, she didn’t ask about it but got straight to the point. 

“Can you tell uncle Alastor what happened?” 

But Eleanor didn’t say anything. Her eyes remained glazy, like she wasn’t really there with her mind but somewhere else. An uncomfortable silence fell. 

“I suggest we use some Veritaserum.” Alastor said to break the silence. “I have some with me now. I wanted to use it on her attacker. But since we haven’t captured him yet, or know his identity, I couldn’t have done so of course.” He cast Ariana a warning look so she wouldn’t interfere. She knew however it was for the best, although she didn’t like the idea of her daughter taking a truth serum. 

They mixed the Veritaserum with some water and brought the glass to Eleanor’s lips. Surprisingly, she drunk it without any rejections. She was very thirsty. When she had drunken enough, they put the glass down on the bedside table. Once again Ariana tried to speak with her daughter, knowing this time she would answer. 

“Darling, will you tell us who took you away from us?” She took hold of her daughter’s hand once more, this time with both hands. 

“Bartemius Crouch Jr.” Eleanor said without any emotion, her glazy eyes looking into her mother’s. 

“Dear Lord!” Oswald exclaimed. “Barty Crouch’s son?” 

“Yes,” answered Eleanor, even if it wasn’t actually a question her father had asked. But it was now a fact they all realised was true. Eleanor could only speak the truth because of the potion. Any lies were out of the question. 

“What did he do to you, puppet?” Ariana continued to ask. Her voice was full of anxiety. 

Eleanor didn’t know about rape; she was too young to realize that was actually what happened to her. But she tried to explain as good she could. “He hurt me. He slipped something funny in me from the back. He moved it in and out and he liked it.” 

“Inside of you?” 

Eleanor nodded right away. 

“He raped my daughter!” Once again Oswald yelled, anger rising up in him. He stood up and started to pace the room. “My God!” 

Alastor didn’t tell Oswald to sit down, he knew what the man must be feeling for he felt the same himself. His niece meant everything to him. 

Ariana was close to tears again. She must press on despite the shock of the truth that came out of her daughter’s mouth. “What else did he do? Tell us everything.” Her grip tightened as she prepared herself for the worst. But the worst had already been said. 

“He told me it was our little secret, and not to tell anyone or he would do worse things to me.” 

“He dares to threaten her as well?!” Oswald hit the wall hard with the flat of his hand, pain lingered long after, spreading through his arm. “Alastor this man must be punished or I will do it myself! God, I will hunt him down to the ends of the Earth!” 

The rage of her father made Eleanor to start crying. He scared her. Ariana pulled her in an embrace, soothing her. She was crying herself, but in silence. 

Alastor stood up. “I will inform the Ministry about what happened immediately. I am retired but I will not let Barty Crouch Jr. get away with what he did.” That said, he limped out of the room. A few moments later they heard him disapparate outside. 

It was later known that Barty had a lot more crimes on his dirty hands. The raping of Eleanor Moody was just one of them. The Moody’s of course felt relieved once Barty was caught and imprisoned in Azkaban. Later they heard he died in prison, which was not true at all if you remember the events during the Goblet of Fire. Eleanor sadly was never the same girl after what had happened. The trauma left its traces. If she only knew Barty wasn’t out of her life yet.

Television
Mains
Jordan Barnes

-Titanic Crossover-

Connection Type: Future lover

Status: Acquainted

Songs: 01.

Story:
Coming soon.
Connection 2 Name

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Connection 3 Name

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Connection 4 Name

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Connection 5 Name

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Connection 6 Name

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Connection 7 Name

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Connection 8 Name

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Connection 9 Name

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Connection 10 Name

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Connection 11 Name

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Connection 12 Name

Integer scelerisque vel eros a tempus. Phasellus rutrum eu urna feugiat condimentum. Quisque tempor sit amet nunc vitae tincidunt. Aliquam eu lacus quam. Etiam justo eros, tempor a lorem consequat, aliquam tristique lacus. Nullam vel justo tempus lorem ullamcorper rutrum. Suspendisse nec facilisis urna. Aenean augue urna, malesuada sed condimentum a, efficitur in nisl. Quisque lectus metus, porta nec quam id, ultricies tincidunt metus. Nulla condimentum scelerisque ligula, sed porta dolor varius ac. Nam auctor elit euismod molestie venenatis. Nunc accumsan erat at semper pretium.

Groups:

     --𝐇ealer's 𝐓ouch's Details
Body type:Slim / Slender
Ethnicity:No Answer
Height:0"0'
Characters: Eleanor Moody (niece of Mad-Eye Moody, Original Character)
Verses: Harry Potter / Crossovers
Playbys: Vanja Jagnic
Length: Multi Para, Novella
Genre: Crossover, Drama, Fantasy, Open, Romance, Supernatural,
Member Since:December 24, 2019 Make A RolePlayer Account!
  Start roleplaying with members like --𝐇ealer's 𝐓ouch!
  First Name:
  Last Name:
  Email:
  Password:

--𝐇ealer's 𝐓ouch's Latest Blog Post  [Subscribe to this Blog]

Drabble Ideas  (view more)

What Barty Did - Writing Sample  (view more)

Rules  (view more)

[View All Blog Posts]

   --𝐇ealer's 𝐓ouch's Blurbs
About me:
Who I'd like to meet:
--- IMAGE DIMENSIONS --- //Left Side// img src = width:240px; height:375px; //Middle// img src = width:500px; height:375px; //Right Side// img src = width:350px; height:475px; Fun Facts = width:100px; height:200px; Other = width:75px; height:75px; //Bottombar// Banner = width:1000px; height:250px; Connpics = width:150px; height:150px; --- COLOR PALETTE --- There are only 5 colors in this layout. To change them, find the six character hex code for colors you prefer and simply replace those I have listed here. IE: If you want to use a deep red #660000 instead of the black color ( the background color of the circle with the V inside it ), locate .Vicarious-Color-Palette { Hex Color #1a1a1a } in the color palette section near the bottom of About Me and change EACH #1a1a1a to #660000 instead. It is that simple.

    More Roleplayers
ɴɪɢʜᴛꜱʜᴀᴅᴇ.

qυεεη σғ нεαятs

▍FLASHDANCE.

Alainaimmortale.

MobBosses Daughter+Sophia Bertelli

TRICK OR TREAT.

𝕱𝖎𝖗𝖘𝖙 𝕭𝖔𝖗𝖓

ʜɪs ᴅᴀᴅᴅʏ.

Morgan.

de profundis.

Robbie

𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗦 𝗕𝗢𝗨𝗡𝗗.

Dalina.

Dean Ambrose.

𝐛𝐚𝐝 𝐨𝐦𝐞𝐧.

Richard Minden

Alucard

ᵗʰᵉRoмanιan [ Retired ]

вυlleтprooƒ нearт

𝙿𝚞𝚙𝚙𝚢 𝙿𝚊𝚠𝚜.

Rock Papa*Thomas Earl "Tom" Petty

Lydia𝖡𝖫𝖠𝖢𝖪𝖶𝖮𝖮𝖣

Tova.

ᴊuɢɢɪᴇ

Colton.

𝓡𝓮𝓷.

ʙᴇᴛʀᴀʏᴇʀ

𝐡𝐢𝐠𝐡—𝐚𝐭𝐮𝐬,

Dean Winchester

𝕿𝖍𝖊 𝕭𝖊𝖆𝖘𝖙

ℱerret.

Queen Of Pop''Kylie Ann Minogue,

Rude Boy

Daisy🌼🌼

FallenFromGrace.

𝙳𝙹 𝙿𝙰𝚄𝙻𝚈 𝙳
--𝐇ealer's 𝐓ouch's Friends Comments
Displaying 3 of 3 Comments (View All | Add Comment)
𝐎𝐅 𝐒𝐓𝐘𝐑𝐈𝐀.

Jul 4th 2020 20:30


FORSAKEN

Jun 20th 2020 11:14


Revenge is a dish that is
best served cold.
Stefano Morcelli, the head of the mafia that had run the streets of New York for the past six decades, has been murdered and his body was left on display for all of the city to see. This did not sit well with his daughter, the now mafia queen, Giorgina. She will stop at nothing to find out who had taken the only parent she had ever known. In Giorgina’s eyes, everyone is a suspect and there are no rules she won’t break in order to find the truth in the sea of deception and traitors that is called New York City.

We are Forsaken, a dark mafia crime roleplay group based in New York and we are reaching out to you to join our family of dark, creative writers. In our group you will find angsty storylines with loads of in character drama, dedicated writers, a friendly support system, and equality and tolerance for all types of characters. If you have any questions about the group itself or the audition process, please feel free to ask!

RULES - AUDITION FORM - CURRENT MEMBERS - PREMADE ROLES
deѕιred roleѕ

Feb 19th 2020 17:04


Desired Roles of all Verse

BE A PART OF US!

Welcome into our wonderful but tiny World my new Friend. Thank you for accepting our Page here. How are you today? It is a pleasure for us meeting you.

Are you tired of being on that Place here, and noone ever talks, roleplays and ignores you? Are you tired, of just being a Number in a List and nothing more?

Well...Then you are right here.

Our Group is always looking for new and active Members, which love to talk and roleplay, which are not just a Number in a List.

We look for Members which like to be a Part of us, no matter which Verse, Peoples who like being Dark, and sometimes Epic, but also Fighters and just normal being.

We look for YOU!

Members of Verse, which seems dead, and which you like being active again. In our Group Peoples talk and roleplay and noone gets ignored.

We do one to one Roleplays, but also wonderful Blog Roleplays, where everyone can join. We also always celebrate Parties, for what we are known here, and whenever it should be needed, we create Layouts and of course Edits and Gifs, so you see, all you would have to do, would opening up a Account and the rest Members of our Group would enjoy to do.

So.. Interested of being a Part of us? Message us, and if you are interested, we of course will tell you more. We really would be happy to Welcome you.

Love R.O.M.E.

The Realms of Middle Earth.
discord: R.O.M.E. / All Verse are welcome / est. 2020
Add Comment© 2020 RolePlayer.me. All Rights Reserved.