๐ŸŒน ะฒั”ฮฑฯ…ั‚ัƒ qฯ…ั”ั”ะธ๐ŸŒน on RolePlayer.me - www.roleplayer.me/XxBeautyQueenXx ๐ŸŒน ะฒั”ฮฑฯ…ั‚ัƒ qฯ…ั”ั”ะธ๐ŸŒน
โค๏ธ๐ŸŒน YEAH, BUT IF YOU SPENT IT, IT WOULD BE LIKE SHOPPING|FRIENDS VERSE & CROSSOVERS WITHIN REASON|NO DRAMA ZONE OR BULLYING ALLOWED|VERY HAPPILY MARRIED TO & DEEPLY IN LOVE WITH MY VERY HANDSOME HUSBAND CHANDLER HOLLIS BING|EX-FL & NO S&L|PLEASE READ MY BLOG BEFORE ADDING ME|I SHIP RANDLER|PROUD MEMBER OF SOLDIER'S FORTUNE RPG ๐ŸŒนโค๏ธ

Female
34 years old
New York, New York
United States

Last Login:
April 10 2024

View: Photos | Blog | Layouts

   Contacting ๐ŸŒน ะฒั”ฮฑฯ…ั‚ัƒ qฯ…ั”ั”ะธ๐ŸŒน

 RP URL: 
    ๐ŸŒน ะฒั”ฮฑฯ…ั‚ัƒ qฯ…ั”ั”ะธ๐ŸŒน's Interests
GeneralINTERESTS:

roleplay business
Can't you taste this gold?

aim sn | kik sn

[ R: 00 | S: 00 | C: 00 | M: 00 ]

write something short and sweet here about your roleplay preferences. Don't write anymore then a paragraph because the box will keep growing.

Personality
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Physical Appearance
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Powers & Abilities
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Copyrights & Disclaimers

Stylesheet: Primadonna || Graphics: Moi

best viewed on google chrome


basic info

Full Name: RACHEL LILY GREEN-BING|| D.O.B. | Age: UNKNOWN | 00 || Species: - || Eye Color: - || Profession: - || Hair Color: - || Powers: - || Status: - || Origin: -
Family Members:
 • โ–ธFull Last | Sister
  โ—‚Full Last | Brother
  โ–ดFull Last | Mother
  โ–พFull Last | Father
  โ–ธFull Last | Cousin
  โ—‚Full Last | Grandma
 • Background

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  love status

  KING OF JOKES

  Status: VERY HAPPILY MARRIED
  Sexual Orientation: Heterosexual
  First Started Dating: 00/00/0000
  Official: 00/00/0000
  First Kiss: 00/00/0000 | Where at?
  Song Dedication: Song Title - Artist
  Lyrics: "Fa-la-la-la"
  Love Songs: Song Title - Artist | Song Title - Artist | Song Title - Artist | Song Title - Artist | Song Title - Artist

  comments

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

       ๐ŸŒน ะฒั”ฮฑฯ…ั‚ัƒ qฯ…ั”ั”ะธ๐ŸŒน's Details
  Status: Married
  Here for:Networking, Friends,
  Orientation: Straight
  Hometown:New York City
  Body type:Slim / Slender
  Ethnicity:White/Caucasian
  Smoker:No
  Drinker:Yes
  Children:Proud parent
  Education:College graduate
  Occupation:Assistant Buyer
  Height:5"4'
  Characters: โค๏ธ ัฮฑยขะฝั”โ„“ โ„“ฮนโ„“ัƒ โค๏ธะผ&โ„“ ยขะฝฮฑะธโˆ‚โ„“ั”ั ะฝฯƒโ„“โ„“ฮนั•โค๏ธะฒฮนะธgโค๏ฟฝ
  Verses: ๐ŸŒน Friends Au, Murder She Wrote, Hunter, Fbi Most Wanted, NCIS LA, & Crossovers Within Reason
  Playbys: ๐ŸŒน Queen Jennifer Aniston ๐ŸŒน
  Length: Multi Para, One Liner, Para, Semi
  Genre: Comedy, Crime, Crossover, Horror, Movie, Television,
  Member Since:November 20, 2023
   Make A RolePlayer Account!
    Start roleplaying with members like ๐ŸŒน ะฒั”ฮฑฯ…ั‚ัƒ qฯ…ั”ั”ะธ๐ŸŒน!
    First Name:
    Last Name:
    Email:
    Password:

  ๐ŸŒน ะฒั”ฮฑฯ…ั‚ัƒ qฯ…ั”ั”ะธ๐ŸŒน's Latest Blog Posts  [Subscribe to this Blog]

  ๐ŸŒน Beauty Queen's Rules ๐ŸŒน  (view more)

  [View All Blog Posts]

     ๐ŸŒน ะฒั”ฮฑฯ…ั‚ัƒ qฯ…ั”ั”ะธ๐ŸŒน's Blurbs
  About me:
  ABOUT ME:
  Who I'd like to meet:
  LIKE TO MEET:

  RACHEL LILY BING

  I'm so fancy You already know I'm in the fast lane From L.A. to Tokyo

  Still stuntin', how you love that? Got the whole world asking how I does that, Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it I bet you wishing you could clutch that; It's just the way you like it, huh?

  season one

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  season two

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  season three

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  season four

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


  connections
  Chandelier swinging, we don't give a fxck Film star, yeah I'm deluxe

      More Roleplayers
  Alice

  ๐™ž๐™ฃ ๐˜ฝ๐™ก๐™ค๐™ค๐™ข

  qc members.

  โž› สœษชแด€แด›แดœs

  ❝Sempιтernal

  ๐”ช๐”ฆ๐”ก๐”ซ๐”ฆ๐”ค๐”ฅ๐”ฑ ๐”ฏ๐”ฌ๐”ฐ๐”ข

  ๐‘น๐’Š๐’—๐’†๐’“;

  Master Builder.

  Faited One

  ๐š‘๐šž๐š—๐š๐šŽ๐š›.

  Mรธx.

  โŠฑ แดแด€ษขแด‡

  Evoli

  blonde ๐’†๐’”๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’”๐’

  ๐Ÿบ แด…แด‡แด ษชสŸ แดกแดสŸา“๐Ÿฉธ

  ๐†๐‘๐€๐˜ ๐๐ˆ๐‘๐ƒ

  Peter

  ๐•ฏavina Claire {T} Kol

  meaningless .แŸ

  ๐•ฅ๐•–๐•Ÿ๐•’๐•”๐•š๐• ๐•ฆ๐•ค

  โœ˜razorblade๐‹๐ˆ๐๐’

  ๐’ž๐’ฝ๐’พ๐’ธ ๐’ฑ๐’พ๐’ท๐‘’๐“ˆ

  ๐˜‰๐˜ข๐˜ฃ๐˜บ ๐˜Ž๐˜ช๐˜ณ๐˜ญ

  Channing Tatum

  โ€” dark princess,โ„ข {BMOTD/MVC}

  ๐‚๐Ž๐ƒ๐„ ๐Œ๐ˆ๐’๐“๐€๐Š๐„.

  Next generation Arrow

  Lex

  weather the storm.

  โ•ฑ ๐ท๐‘’๐‘ฃ๐‘–๐‘› ๐ต,

  Derek

  teen dream.

  ๐’ˆ๐’๐’๐’… ๐’‡๐’๐’–๐’™.

  BLUE SKY.

  Gryffindor Princess

  ๐—ถ๐—ฃ๐—ต๐—ผ๐—ป๐—ฒ.

  ๐’๐‡๐€๐‘๐๐„ ๐Œ๐ˆ๐๐ƒ.แŸ

  Ryker

  ADDAAAAAAMMMMMM!

  Bฮ›D ำจMฮฃะŸ
  ๐ŸŒน ะฒั”ฮฑฯ…ั‚ัƒ qฯ…ั”ั”ะธ๐ŸŒน's Friends Comments
  Displaying 0 of 0 Comments (View All | Add Comment)
  Add Comment


  © 2024 RolePlayer.me. All Rights Reserved.