🌹 Ξ±ΠΈgΡ”β„“ Ρ”ΡƒΡ”Ρ•πŸŒΉ on RolePlayer.me - www.roleplayer.me/XxAngelEyesburkeXx 🌹 Ξ±ΠΈgΡ”β„“ Ρ”ΡƒΡ”Ρ•πŸŒΉ
🌹SHUT UP, I'M HAPPY|FRIENDS VERSE & CROSSOVERS WITHIN REASON|NO DRAMA ZONE OR BULLYING ALLOWED|VERY HAPPILY MARRIED TO & DEEPLY IN LOVE WITH MY VERY HANDSOME HUSBAND DR.RICHARD MICHAEL BURKE|EX-FL & NO S&L|PLEASE READ MY BLOG BEFORE ADDING ME🌹

Female
35 years old
New York, New York
United States

Last Login:
April 10 2024

View: Photos | Blog | Layouts

   Contacting 🌹 Ξ±ΠΈgΡ”β„“ Ρ”ΡƒΡ”Ρ•πŸŒΉ

 RP URL: 
    🌹 Ξ±ΠΈgΡ”β„“ Ρ”ΡƒΡ”Ρ•πŸŒΉ's Interests
General- - - - - - - - - - - - - - INTERESTS - - - - - - - - - - - - - -b
a
s
i
c
info
Full Name: MONICA ANGEL GELLER-BURKE
Nickname(s): list, names, here
Race | Gender: Caucasian | Female
D.O.B. | P.O.B 00/00/0000 (age) | City, State
Astrology Sign: Aries
Current Residence: Pompano Beach, Florida
Eye Color | Hair Color: Brown | Brown
Likes | Dislikes: likes here | dislikes here
Sexual Orientation: Heterosexual
Relationship Status: Single & ready to mingle
Occupation: drug dealer
Family Members:
Mother's Name (mom)
Father's Name (dad)
Brother's Name (brother)
Sister's Name (sister)
Cousin's Name (cousin)

personality

-

& traits

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

abilities

-

& skills

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


l
o
v
e
status
BROODING EYE DOCTOR

-

Character name

RICHARD MICHAEL BURKE Sexual Orientation: Heterosexual
First Started Dating: 00/00/0000
Official: 00/00/0000
First Kiss: 00/00/0000 | Where at?
Song Dedication: Song Title - Artist
Lyrics: "Fa-la-la-la"
Love Song(s): Song Title - Artist
Comments: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

     πŸŒΉ Ξ±ΠΈgΡ”β„“ Ρ”ΡƒΡ”Ρ•πŸŒΉ's Details
Status: Married
Here for:Networking, Friends,
Orientation: Straight
Hometown:New York City
Body type:Slim / Slender
Ethnicity:White/Caucasian
Smoker:No
Drinker:Yes
Children:Proud parent
Education:College graduate
Occupation:Chef
Height:5"5'
Characters: 🌹 Monica Angel 🌹M&L Dr. Richard Michael 🌹Geller-Burke🌹
Verses: 🌹 Friends, Murder She Wrote, Hunter, Fbi Most Wanted, NCIS LA, & Crossovers Within Reason �
Playbys: 🌹 Courteney Cox 🌹
Length: One Liner, Para, Semi
Genre: Comedy, Crime, Crossover, Horror, Movie, Television,
Member Since:November 19, 2023
 Make A RolePlayer Account!
  Start roleplaying with members like 🌹 Ξ±ΠΈgΡ”β„“ Ρ”ΡƒΡ”Ρ•πŸŒΉ!
  First Name:
  Last Name:
  Email:
  Password:

🌹 Ξ±ΠΈgΡ”β„“ Ρ”ΡƒΡ”Ρ•πŸŒΉ's Latest Blog Posts  [Subscribe to this Blog]

🌹 Angel Eyes' Rules 🌹  (view more)

[View All Blog Posts]

   πŸŒΉ Ξ±ΠΈgΡ”β„“ Ρ”ΡƒΡ”Ρ•πŸŒΉ's Blurbs
About me:
- - - - - - - - - - - - - - ABOUT ME - - - - - - - - - - - - - -
Who I'd like to meet:
- - - - - - - - - - - - - - LIKE TO MEET - - - - - - - - - - - - - -


header one

-

leave a short statement here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

header one

-

leave a short statement here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


header one

-

leave a short statement here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

header one

-

leave a short statement here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

    More Roleplayers
︻デ═一♑♑♑

Λœβ€*Β°β€’.Λœβ€*Β°β€’ Charlotte Bennett β€’Β°*οΏ½

𝑲𝑨𝑡𝑬 𝑼𝑡𝑻𝑢𝑳𝑫

Demonic Pursuit

Broken Beαutч

ΘΊll α—ͺay

Aurora

Amber Alert

anything but knives!

Virus Outbreak

Rion

ππ‹π€π‚πŠ πŒπ˜π’π“

𝐡𝓁𝒢𝒸𝓀𝐡𝒾𝓇𝒹

π™ˆπ™žπ™™π™£π™žπ™œπ™π™© π™π™–π™žπ™£.

Breathe Again.

β”€π˜π˜΄π˜΄π˜Άπ˜¦π˜΄π˜΅π˜’.

Jane

π‘ π‘’π‘šπ‘šπ‘’π‘Ÿπ‘ π‘œπ‘›π‘”.

π•―π–”π–‘π–‘π–‹π–†π–ˆπ–Š

π’žπ’œπ’’πΈπΉπ‘…πΈπΈ

lady whistledown

UnderStars

she will reign.

Bang.

α•α–αŽ§α’αŽ· ፈᎧᎷαŽ₯ᏁᎢ

π’π“π‡π„ππŽ

α΄› α΄€ Ι΄ Ι’ ᴇ Κ€ Ιͺ Ι΄ ᴇ.

HS Members.

Tracy

Dash.

oα₯™t of α₯΄oα₯’troα₯£

Dante Married β™₯ Shattered

endingπ™§π™šπ™©π™§π™€π™œπ™§π™–π™™π™š.

𝑹𝑬𝑫 π‘ͺ𝑹𝑰𝑺𝑰𝑺 - Hiatus

α΄‘Κœα΄‡α΄‡ΚŸκœ± 𝐔𝐏!

𝔸 π•Š 𝔸 β„™.

πŸ’€Neeks The Ghost KingπŸ’€

β„œΖ‘π“‰π“‰κ«€ΧΧ…ά»κͺ€

Katelyn Chandler-Warner.

Kehlani
🌹 Ξ±ΠΈgΡ”β„“ Ρ”ΡƒΡ”Ρ•πŸŒΉ's Friends Comments
Displaying 0 of 0 Comments (View All | Add Comment)
Add Comment


© 2024 RolePlayer.me. All Rights Reserved.