๐Ÿ”ฅ แด€สŸสŸ า“แดส€ สแดแดœ ๐Ÿ”ฅ on RolePlayer.me - www.roleplayer.me/XxAllForYouXx ๐Ÿ”ฅ แด€สŸสŸ า“แดส€ สแดแดœ ๐Ÿ”ฅ
๐Ÿ”ฅ ANOES VERSE & SELECTIVE ADDER|VERY HAPPILY MARRIED TO & LOVES MY VERY HANDSOME HUSBAND ANTONIO CALVIN MYERS|EX-FL & NO S&L|PROUD MEMBER OF OUR FAMILY & ALLIES RPG|PLEASE READ MY BLOG BEFORE ADDING ME|I WILL ONLY BE ACCEPTING MEMBERS OF OUR FAMILY & ALLIES RPG|I RESERVE MY RIGHT TO DENY>BLOCK|NO LISA MARIE PRESLEY HATERS OR YOU'LL BE BLOCKED ๐Ÿ”ฅ

Female
28 years old
Haddonfield , Illinois
United States

Last Login:
March 29 2023

View: Photos | Blog | Layouts

   Contacting ๐Ÿ”ฅ แด€สŸสŸ า“แดส€ สแดแดœ ๐Ÿ”ฅ

 RP URL: 
    ๐Ÿ”ฅ แด€สŸสŸ า“แดส€ สแดแดœ ๐Ÿ”ฅ's Interests
GeneralINTERESTS:

roleplay business
Can't you taste this gold?

aim sn | kik sn

[ R: 00 | S: 00 | C: 00 | M: 00 ]

write something short and sweet here about your roleplay preferences. Don't write anymore then a paragraph because the box will keep growing.

Personality
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Physical Appearance
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Powers & Abilities
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Copyrights & Disclaimers

Stylesheet: Primadonna || Graphics: Moi

best viewed on google chrome


basic info

Full Name:NADIA VANESSA KRUEGER-MYERS|| D.O.B. | Age: UNKNOWN | 00 || Species: - || Eye Color: - || Profession: - || Hair Color: - || Powers: - || Status: - || Origin: -
Family Members:
 • โ–ธFull Last | Sister
  โ—‚Full Last | Brother
  โ–ดFull Last | Mother
  โ–พFull Last | Father
  โ–ธFull Last | Cousin
  โ—‚Full Last | Grandma
 • Background

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  love status

  PURPLE RAIN

  Status: Single Pringle
  Sexual Orientation: Heterosexual
  First Started Dating: 00/00/0000
  Official: 00/00/0000
  First Kiss: 00/00/0000 | Where at?
  Song Dedication: Song Title - Artist
  Lyrics: "Fa-la-la-la"
  Love Songs: Song Title - Artist | Song Title - Artist | Song Title - Artist | Song Title - Artist | Song Title - Artist

  comments

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

       ๐Ÿ”ฅ แด€สŸสŸ า“แดส€ สแดแดœ ๐Ÿ”ฅ's Details
  Here for:Networking, Friends,
  Orientation: Straight
  Body type:Slim / Slender
  Ethnicity:Black/African descent
  Religion:I will let you know . . .
  Education:College graduate
  Height:5"4'
  Characters: ๐Ÿ”ฅ Nadia Vanessa ๐Ÿ”ฅ M&L Antonio Calvin ๐Ÿ”ฅ Krueger-Myers ๐Ÿ”ฅ
  Verses: {Nightmare On Elm Street Au, Halloween, & Look at blog for the other verses}
  Playbys: ๐Ÿ”ฅ J.Jackson ๐Ÿ”ฅ
  Length: Multi Para, One Liner, Para, Semi
  Genre: Crime, Crossover, Horror, Medical, Movie, Television,
  Status: Married
  Member Since:February 08, 2023
   Make A RolePlayer Account!
    Start roleplaying with members like ๐Ÿ”ฅ แด€สŸสŸ า“แดส€ สแดแดœ ๐Ÿ”ฅ!
    First Name:
    Last Name:
    Email:
    Password:

  ๐Ÿ”ฅ แด€สŸสŸ า“แดส€ สแดแดœ ๐Ÿ”ฅ's Latest Blog Posts  [Subscribe to this Blog]

  ๐Ÿ”ฅ All For You's Rules ๐Ÿ”ฅ  (view more)

  [View All Blog Posts]

     ๐Ÿ”ฅ แด€สŸสŸ า“แดส€ สแดแดœ ๐Ÿ”ฅ's Blurbs
  About me:
  ABOUT ME:
  Who I'd like to meet:
  LIKE TO MEET:

  NADIA VANESSA MYERS

  I'm so fancy You already know I'm in the fast lane From L.A. to Tokyo

  Still stuntin', how you love that? Got the whole world asking how I does that, Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it I bet you wishing you could clutch that; It's just the way you like it, huh?

  season one

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  season two

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  season three

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  season four

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


  connections
  Chandelier swinging, we don't give a fxck Film star, yeah I'm deluxe

      More Roleplayers
  Liz.

  McSteamy

  Layla

  God of Necromancy

  Wordis๐‘ณ๐‘จ๐‘พ

  Sam

  ๐“‘๐“ช๐“ป๐“ซ๐“ฒ๐“ฎ

  ๐–Š๐–˜๐–ˆ๐–†๐–•๐–Ž๐–˜๐–™โž - [H]

  โ„Œ๐”ž๐”ฏ๐”ณ๐”ข๐”ฐ๐”ฑ ๐””๐”ฒ๐”ข๐”ข๐”ซ

  ๐ผ๐‘”๐“ƒ๐’ถ๐’ธ๐’พ๐‘œ

  Doctor Marvel

  testing.

  just surviving.

  WhiteBoyCarl

  BrittsBurghPres

  Jolie.

  ๐’๐Œ๐€๐’๐‡๐ˆ๐๐†!

  frankie dior

  angelฮนc wฮนั‚cะฝ

  FIะŸะŸ BำจLฮ›ะฏ

  Isabella.

  Annie

  แดฌแดธแดฌแถปแตแดธ

  Toni

  Aloysius.

  z

  แด›แดส ๊œฑแดสŸแด…ษชแด‡ส€

  Mamba Lev

  Pฮฑษพฮฑแ‚ฆฮฑฦšฮฑฮน Bฯƒษณิƒ

  ๐”€๐“ฑ๐“ฒ๐“ผ๐“ด๐’†๐”‚.๐“ผ๐“ฒ๐“ท๐“ผ

  ั‚ฮตsั‚ฮตr

  Shay.

  protective instincts

  Colby.

  lois Kent* M&L Clark*

  Jeremiah Herveaux.

  The Librarian

  ๐™ช๐™ฃ๐™ง๐™š๐™ฅ๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ฃ๐™ฉ.

  ๐‘€๐’พ๐‘”๐’ฝ๐“‰๐“Ž

  Kahn
  ๐Ÿ”ฅ แด€สŸสŸ า“แดส€ สแดแดœ ๐Ÿ”ฅ's Friends Comments
  Displaying 0 of 0 Comments (View All | Add Comment)
  Add Comment  © 2023 RolePlayer.me. All Rights Reserved.