Hwanhee๐ŸŽต๐ŸŽค(ํ™˜ํฌ)๐Ÿ’— on RolePlayer.me - www.roleplayer.me/1682625 Hwanhee๐ŸŽต๐ŸŽค(ํ™˜ํฌ)๐Ÿ’—

Male
27 years old

Last Login:
March 07 2021

View: Photos | Blog | Layouts

   Contacting Hwanhee๐ŸŽต๐ŸŽค(ํ™˜ํฌ)๐Ÿ’—

 RP URL: 
   Hwanhee๐ŸŽต๐ŸŽค(ํ™˜ํฌ)๐Ÿ’—'s Albums
moves like jagger  (49  photos)
like my moves
picture perfect Hwanhee  (17  photos)
my name is Hwanhee
View All Albums

    Hwanhee๐ŸŽต๐ŸŽค(ํ™˜ํฌ)๐Ÿ’—'s Interests
General INTERESTS ;;;the basics

FULL NAME // Lorem ipsum
NICKNAME // Lorem ipsum
HOME // Lorem ipsum
FAMILY // Lorem ipsum
SPECIES // Lorem ipsum
AGE // Lorem ipsum
SOMETHING // Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

short quote hereshort quote here


short quote here

short quote or lyrics here

appearance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
personality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

short quote or lyrics h e r e


title here


Shady's in this bitch

Jane Smith Doe

Web and graphic designer based in New York City


Fill 'em with the venom and eliminate 'em

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Fill 'em with the venom and eliminate 'em

Groups:

     Hwanhee๐ŸŽต๐ŸŽค(ํ™˜ํฌ)๐Ÿ’—'s Details
Member Since:February 10, 2021 Make A RolePlayer Account!
  Start roleplaying with members like Hwanhee๐ŸŽต๐ŸŽค(ํ™˜ํฌ)๐Ÿ’—!
  First Name:
  Last Name:
  Email:
  Password:

Hwanhee๐ŸŽต๐ŸŽค(ํ™˜ํฌ)๐Ÿ’—'s Latest Blog Post  [Subscribe to this Blog]

[View All Blog Posts]

   Hwanhee๐ŸŽต๐ŸŽค(ํ™˜ํฌ)๐Ÿ’—'s Blurbs
About me:
ABOUT ME;;; .InsatiableHT { TEXT L I N K S } The Infamous Middle Finger
Who I'd like to meet:
LIKE TO MEET ;;;


King Ivar

ivar the boneless

bold italic underlined strong Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

header two

header three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

short line here
little more of a quote here


Love interest

bold italic underlined strong Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

header two

header three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ship name

short love quote or lyric maybe


another set of lyrics or quote here. Try make it two lines to balance layout.

    More Roleplayers
Lucas

โ„ญ๐”ž๐”ฏ๐”ซ๐”ž๐”ค๐”ข โ„ญ๐”ž๐”ซ๐”ก๐”ถ

๐”พ๐•†๐•†โ„• ๐”ป๐”ผ ๐•ƒ๐•Œโ„‚๐”ธ

Prodigal Warrior

* DIVINE LIGHT.

COSMIC LOVE.

Talia al Ghul ™

~๐“ข๐“ธ๐“ป๐“ฌ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ๐“ผ๐“ผ~

ฦœั” ฮฑัั” ั‚ะฝั” Mฯ…ั•ั”ั•

Saylor Cullen

Sadie.

Malcolm

Christian,

Love.

๐”—๐”ฅ๐”ข ๐”๐”ฌ๐”ฐ๐”ฑ D๐”ขแด ๐”ฆl

Journi Ducan

Saraya

Ariel

๐๐ฅ๐š๐œ๐ค ๐ป๐‘œ๐“ƒ๐‘’๐“Ž

Matilda.

ื ฯƒะธฮฑั•

ะฝั”โ„“โ„“ัฮฑฮนั•ั”ั ฮฑั•ั•ฮฑั•ั•ฮนฮท

ส™แด€ส™สษขษชส€สŸ

Isabel

Eclipsed

ะผฮฑโˆ‚ะผฮฑฮท ฯ‰ฮนั‚ะฝ ฮฑ ะฒฯƒฯ‡

Leo.

Sansa Stark

๐…๐Ž๐‘ ๐“๐‡๐„ ๐๐„๐Ž๐๐‹๐„

๐„๐ซ/๐ซ๐จ/๐ซ

Felicity Smoak

๐ข๐ง ๐™ฅ๐™ช๐™ง๐™š ๐›๐ฅ๐จ๐จ๐.

Trauma

๐“ข๐“ฑ๐“ช๐”‚ ๐“œ.

mala fama.

一匹狼

๐”˜๐”ซ๐”ด๐”ฏ๐”ฆ๐”ฑ๐”ฑ๐”ข๐”ซ

๐“‚๐’ถ๐“๐’น๐’พ๐“‰๐’ถ

Mystic Witch

Russell.
Hwanhee๐ŸŽต๐ŸŽค(ํ™˜ํฌ)๐Ÿ’—'s Friends Comments
Displaying 5 of 5 Comments (View All | Add Comment)
ะฒัฯƒฯ‰ะธ-ั”ัƒั”โˆ‚ gฮนัโ„“

Feb 23rd 2021 - 2:58 AM


โ Oh, a new friend, how exciting! Hi there. Since we've both made it here together with just a click of a button, I figured that I can do a nice gesture by introducing myself, if that's something you're okay with, that is. My name is Leighton, but those who know me call me Leigh. I graduated from Liberty High about a year and a half ago, and as of now, I'm currently just enjoying the world around me and its beauty as there is still more to experience! I truly hope, however, that I can fulfill all of my dreams one day and be a person that is of greater importance. I hope that we can discuss something soon, maybe have a connection or two, and see where things go. Hope to hear from you soon, friend! โž
Vampire Woman

Feb 14th 2021 - 11:13 PM


Hello! How are you?
Vampire Woman

Feb 14th 2021 - 11:11 PM


//Darling,you are already in my veins" -Author Unknown Thank you kindly for the request. (^,..,^) I thought I'd give you a bit about my character. I will write up a full bio when I am not busy snacking on tourists. I appreciate your time and look forward to discussing soon.

My character I tend to keep rather simple, she is just short of 600 years old. She lived around 1450 in Puerto Rico, she was a Taino Indian on the island, she was turned in her early twenties. She has spent her time learning to fight with swords and hand to hand along with traveling the world. She has the typical vampire traits, accelerated speed, healing, agility, strength, keen senses, the one extra that sets her apart is a gift for producing and manipulating fire. Its a gift she does not have complete control over, it can emerge in times of anger or extreme emotion. Jade's mood is often connected with her hunger, if she has not fed recently she can grow agitated, angry even hostile. Her personality though I tend to bend depending on who I am writing with and what they are looking for as far as a story. She can be protective etc or she can be an enemy, and everything in between, just depending on which way you would want to go
ยขฯƒัฯั•ั” ั”ฮฑั‚ั”ั

Feb 14th 2021 - 3:16 PM


//Thanks for accepting or adding me. Can't remember.
Regardless, thanks.
Name's Corpse Eater.
I look forward to discussing a story with you.
My verses include:
Supernatural, Crime, Mythological, Biblical and even Normal.
Baby

Feb 11th 2021 - 7:29 PM


Baby-valentines-day-card
Add Comment© 2021 RolePlayer.me. All Rights Reserved.